about

what´s on


upcoming
exhibitions
3,14LIVE
events

e-news

touring


learn

 

 

 


 

Jannecke Knudsen Heien
Long Term Game. Visions of the Future
Opening Saturday 20.02.16 - 15:30

Som bud i Skillingsbanken sommeren 1978, gikk man daglig med en tung protokoll til Norges Bank. I samme rom vil 5 finans- og makroøkonomer møtes for å drøfte ett spørsmål; -Hvorfor og hvordan er uendelig økonomisk vekst mulig? Deltakerne skal gjøre sin argumentasjon logisk for ikke-økonomen, og visualisere tallstørrelser i 3D, slik de fremskrives 100 år frem i tid. Sammen velger vi ut en essens, og bygger denne som en installasjon i hvelvet.

Vårt kognitive apparat har begrensninger når det kommer til å tenke fremover i tid. Vi får problemer når vi nå må forstå gradvis endring, og vurdere fremtidig risiko lenger frem enn 15-20 år. Hva taper vi om vi ikke prøver å tenke virkelig langsiktig? Anskueliggjøring og møter mellom meningsskapende og absurde elementer er stikkord for prosjektet, som prøver å få til interaksjon mellom aktører uten tradisjon for samarbeid.

Hva betyr romlig visualisering for vår evne til å forestille oss forhold i fremtiden?

Hanna Arendt skiller forståelsesprosessen, som støtter seg på forestillingsevnen, fra forstanden, som vitenskapen tar i bruk. Hun mente at for å nå frem til forståelse trenger tenkningen hjelp av forestillingsevnen, enda mer enn av forstand eller fornuft.