about

what´s on


upcoming

learn
public programs
3,14LIVE
guided tours
school programs
publications

 

 


Banner
25.09.12 19:00

Debattkveld rundt utstillingen ‘Where Children Sleep’

Alle barn har rett til:
ALLE BARN har rett til omsorg og beskyttelse, en trygg oppvekst og et godt helsetilbud sier barnekonvensjonen. Både lokalt og globalt er det barn som vokser opp under omsorgssvikt. Hva er det essensielle et barn trenger for å føle trygghet og hvor kan det gå galt? I James Mollisons utstilling ‘Where children sleep’ møter vi barn fra hele verden med forskjellig sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn. Gjennom portretter og avbildninger av de enkeltes soverom forteller bildene oss om de ulike materielle og sosiale situasjoner barn i verden vokser opp med. Miljøet rundt oss er en viktig del av oppvekst og utvikling, men hva definerer et godt miljø? Øystein Helgesen fra SOS-barnebyer kommer for å snakke om hvordan barnebyer i Bergen hver dag tilstreber å gi barna omsorg og trygghet. Haldis Haukanes førsteamanuensis ved institutt for sosialantropologi vil snakke om barn og foreldreskap i et krysskulturelt perspektiv, mens Harald Kryvi professor i zoologi vil drøfte hva slags konsekvenser overbefolkning har på Jorda og dens befolkning.

Innledere:
> Øystein Helgesen dagligleder SOS-barnebyer i Bergen
> Haldis Haukanes Førsteamanuensis og leder for masterprogrammet gender and development ved Institutt for utdanning og helse
> Harald Kryvi professor i zoologi
> 3,14s debattredaktør Caroline Jensen

3,14LIVE

SKIN, FLESH AND BONE
05.10.12 17:30

Debatt «Kunstens innhold og innflytelse i samfunnet»
med:
> Kurator Feng Boyi
>
Utstillerne Cao Hui, Feng Feng, Ma Qiusha
> Kunstner Morten Traavik
> Raftostiftelsen ved Arne Lyngård
> Ordstyrer Bergljot Jonsdottir.

Nevroestetikk
06.02.13 19:00


I forbindelse med utstillingen Sightings: The Ecology of an Art Museum av SHIMON ATTIE inviterer vi til foredrag med Per Olav Folgerø.

Per Olav Folgerø er dr.art og cand.scient med hovedfag i nevrobiologi, og er førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen. Han kommer til Stiftelsen 3,14 for å gi en innføring i begrepet nevroestetikk. Hvordan reagerer hjernen i møte med det estetiske, for eksempel visuell kunst og musikk?
Nevroestetikk er et relativt nytt felt hvor man studerer hjernens reaksjoner på estetisk stimuli. Begrepet kan plasseres i skjæringspunktet mellom kognitiv psykologi, nevrobiologi og kunst. 'Nevroestetikk' som begrep ble kodet så sent som i 1999 av hjerneforskeren Semir Zeki (Wellcome Department of Imaging Neuroscience, University College, London).